Weerzien, inspiratie en uitwisseling

Donderdagavond 6 oktober 2022 j.l stond in het teken van weerzien en het uitwisselen van kennis en verhalen bij de Houtmaat in Hengelo. De inspirerende voordrachten zorgden voor verhelderende inzichten aangaande de noodzakelijke inzet van velen en de inmiddels bereikte resultaten.

De zaal was een rijkdom aan diverse experts die zich allen belangeloos inzetten voor Tanzania. Een greep uit de vertegenwoordigde disciplines: van financiën, ICT, medici, media/communicatie, architect, technici tot en met de reiswereld. Een waardevol gezelschap.

De voordrachten werden gehouden door:

Chaka Travel Afrika

Mw. Elly Siers over Chaka Afrika Travel – over de persoonlijke reis die zij maakte van ervaren Arke Reisconsulent tot zelfstandig Tanzania specialist. Inmiddels werkt ze ruim 17 jaar samen met ranger Julius waarmee ze Afrika Chaka Travel heeft uitgebouwd. Er rijden inmiddels 6 safarijeeps van Chaka Afrika Travel in het zuidelijk deel – verborgen parel – van Tanzania. Met hart en ziel voor Tanzaniareizen en tevens met een goed hart voor Tanzania.

Bij elke verkochte reis gaat er een donatie naar Hart voor Tanzania.

>>> Boek nu bij Chaka Travel >>>

Stichting Mwika – ICT hulp voor Afrika

Dhr. Wybren Lok van stichting Mwika uit Leeuwarden heeft inmiddels met zijn ICT deskundigen bereikt dat KCMC in Moshi het best geoutilleerde ICT faciliteiten heeft in Tanzania. Ook is er gewerkt aan een stabieler en duurzamer ICT-team in KCMC Hospital in Tanzania.

Het werk is nog zeker niet afgerond, want er valt nog genoeg progressie te maken en te behouden. De stichting blijft inzetten op het opleiden van de lokale bevolking, het installeren van nieuwe vrijgekomen goederen en het borgen van de financiële voorziening in de begroting van het ziekenhuis. De droom van stichting Mwika is dat de hart- en vaatkliniek straks een energieneutraal – misschien wel energieleverend – ziekenhuis kan worden. 

>>> Meer info over Stichting Mwika >>>

Stichting Twiga, Arnhem

Presentatie door huisarts: dr. Lennard Hiltermann uit Delden. Hij vertrok als tropenarts 15 jaar geleden met zijn vrouw – tevens anesthesist –  en 2 kinderen naar het leefgebied van de Masaai – in het noorden van Tanzania, tegen de grens van Kenia. Een gebied waar heel veel werk aan de winkel was en ook veel resultaat is geboekt.  

Naast het verrichten van de ’tropische blessures’  – van leeuwen- en slangenbeten tot het behandelen van HIV en Malaria hebben ze in 2 jaar tijd een kleinschalig kliniek weten neer te zetten waar meer logica en structuur ontstond en patiënten beter behandeld konden worden. Door middel van internet, laptops, andere indeling, toepassen van zonne-energie, een beschermde omgeving voor de aidskliniek en een fonds voor de allerarmsten heeft dr. Lennard Hiltermann iets nagelaten waar jarenlang de vruchten van zijn geplukt.

Dat is exact waar stichting Twiga voor staat door (tropen)artsen voor minimaal 2 jaar uit te zenden. Zo ook dr. Marieke Dekker die met haar gezin al jaren actief is in KCMC, daar waar we de hart- en vaatkliniek gaan opzetten. Dankzij dr. Marieke Dekker houden we altijd een vinger aan de pols wat betreft de lokale situatie. Tevens is zij voor ons een uitstekend klankbord voor het toetsen van inzet van hulp en goederen.

>>> Meer informatie over Stichting Twiga >>>

Afrika Classic Twente challenge

Een vlammend betoog kunnen we het wel noemen. Vol verve vertelde dhr. Henk Dassen over zijn ervaringen in Tanzania met de Afrika Classic Challenge voor War Child en hoeveel geld daarmee gegenereerd is.

Goed voorbeeld doet volgen en dat is de missie van dhr. Dassen – gepensioneerd financieel- en fiscaal expert – het ophalen van het ‘grote geld’. De diverse ideeën werden rijkelijk uitgewisseld, evenals het enthousiasme hiervoor.

Hierover gaan we later verder uitweiden als de plannen zich uitgekristalliseerd hebben.

Update Hart- en vaatkliniek

De afsluitende voordracht werd gehouden door de pater familias dr. Salah Said – voorzitter van stichting ZGT-Overzee waar het project Hart voor Tanzania onder valt. Er werd teruggeblikt op de laatste missiereizen, maar vooral ook vooruitgeblikt, de te ondernemen stappen om de ultieme droom te verwezenlijken. Elke steen helpt daarbij.

De missies blijven doorgaan, het opleiden op afstand en op locatie en de goederen blijven in containers vervoerd worden. Daarbij horen natuurlijk ook de financiële middelen om samen te kunnen bouwen aan de o zo gekoesterde en noodzakelijke hart- en vaat kliniek.

Daarmee werd de avond met prachtig en hoopvol nieuws afgesloten. Door een donatie van Stichting Wilde Ganzen kan gestart worden met het Tanzaniaans ‘Ronald Mc Donald Huis’ – een huiskamer/verblijf voor gezinnen met kinderen met hartfalen. De planning is dat in januari 2023 gestart gaat worden met de bouw daarvan.


Foto’s hieronder geven een impressie van de avond.

Dr. Salah Said geeft een update over de missies van Hart voor Tanzania.
Henk Dassen vertelt over zijn ervaringen in Tanzania met de Africa Classic Challenge.
Dhr. Wybren Lok vertelt hoe stichting Mwika het KCMC-ziekenhuis in Tanzania heeft geholpen met het inrichten van goede ICT-faciliteiten.
Dr. Lennard Hiltermann vertelt over zijn jarenlange ervaring als tropenarts in Tanzania.
Mw. Elly Siers vertelt over Chaka Afrika Travel.