Hart voor Tanzania is een project dat gecoördineerd wordt door ZGT Overzee in samenwerking met o.a. de Overijsselse ziekenhuizen en heeft een ANBI Status.

Doneren aan Hart voor Tanzania

Wilt u uw steentje bijdragen aan deze missie? Onze dank is groot. Uw gift of donatie kunt u rechtstreeks overmaken via NL56 RABO 0346 2623 72 t.n.v. Hart voor Tanzania of via de doneerpagina

ANBI Status

Doordat ZGT Overzee een ANBI status heeft is uw donatie voor ‘Hart voor Tanzania’ aftrekbaar van de belasting. Hoe gaat dat in zijn werk?

ANBI  staat voor Algemeen Nut Beoogde Instellingen die door de stichting is aangevraagd bij de belastingdienst.

Voor bedrijven die de stichting  willen sponsoren of een gift willen doneren is deze regeling erg interessant. De regeling wordt hier en via onderstaande voorbeelden uitgelegd.

Aftrekbare giften

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en steunstichtingen SBBI mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.

U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Gift:

Doet u een gift aan ‘Hart voor Tanzania? Dan mag u de aftrek van de winst verhogen met 50%. De verhoging is echter maximaal € 2.500.

Voorbeeld 1

Gift aan ANBI € 2.000
Verhoging 50% € 1.000 +
Aftrekbaar bedrag € 3.000

Voorbeeld 2

Gift aan ANBI € 7.000
Verhoging 50%, 
maar maximaal € 2.500 € 2.500 +
Aftrekbaar bedrag € 9.500

Wat doet ZGT Overzee?

ZGT Overzee helpt mee aan het verbeteren van de gezondheidszorg in andere landen. Medewerkers van ZGT gaan bijvoorbeeld naar Afrika of Oost-Europa om daar een tijd lang in een ziekenhuis te helpen. Artsen, verpleegkundigen, operatieassistenten, technici en ICT’ers reizen af om de mensen daar te ondersteunen. Soms stuurt ZGT ook financiële hulp of medische goederen, zoals bedden en rolstoelen. Maar ook diagnostische apparatuur en gereedschap, bijvoorbeeld scharen en pincetten. Zo maakt hulp op kleine schaal een groot verschil. Meer informatie over ZGT Overzee is hier te vinden.